Επιστροφές σε προϊόντα που έχει παραγγείλει ο πελάτης και έχουν παραχθεί αφού έχουμε λάβει σχετική επιβεβαίωση και έγκριση των σχετικών προσχεδίων, ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ. Ο πελάτης θα πρέπει να ελέγξει σχολαστικά τη σωστή αναγραφή όλων των στοιχείων στο προσχέδιο (ονόματα, ημερομηνίες, τοπωνύμια κτλ) καθώς επίσης τη σύνταξη και την ορθογραφία σε όλα τα κείμενα. Η επιβεβαίωση γίνεται μόνο μέσω e-mail και ποτέ προφορικά. Σε περίπτωση που ο πελάτης θελήσει να κάνει οποιαδήποτε αλλαγή αφού έχει επιβεβαιώσει και εγκρίνει τα σχετικά προσχέδια, θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά μέσω e-mail την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Εάν έχει ξεκινήσει ήδη η παραγωγή των εντύπων του πελάτη δεν παρέχεται δυνατότητα για καμία αλλαγή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει τη διακριτική ευχέρια να προβεί σε αλλαγές, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι δεν έχει ξεκινήσει η παραγωγική διαδικασία της εκτύπωσης.

Εξαιρούνται περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει σοβαρό ελάττωμα σχετικό με την ποιότητα της εκτύπωσης ή του χαρτιού. Σ’ αυτή την περίπτωση και μετά από συνεννόηση, θα πρέπει να επιστραφεί η συνολική ποσότητα της παραγγελίας προκειμένου να ελεγχθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Εάν διαπιστωθεί ότι τα προϊόντα είναι πράγματι ελαττωματικά, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει να τα αντικαταστήσει και να τα αποστείλει εκ νέου χωρίς καμία επιβάρυνση του πελάτη. Σε διαφορετική περίπτωση, αποστέλλονται εκ νέου στον πελάτη με δική του χρέωση μεταφορικών εξόδων.

Close Menu
×

Cart